Menu

ورود

 

بیوشیمی بالینی یکی از رشته‌های علوم پزشکی است که هدف اصلی آن تشخیص اختلالات در کیفیت و کمیت متابولیت های تشکیل دهنده بدن می باشد، متابولیت هایی که افزایش یا کاهش آن ها با بیماری های مختلف در ارتباط است. این رشته مثل اکثر رشته های علوم پایه با علوم دیگر از جمله‌ زیست شناسی، شیمی، پزشکی و علوم آزمایشگاهی ارتباط نزدیک دارد.

در اصل علم بیوشیمی دارای دو بخش بسیار مهم است. بخش اول آن آشنایی و مطالعه ساختارها و  فرایندهای شیمیایی سلول زنده و اجزای آن مثل پروتئین‌ها، کربوهیدارت‌ها، لیپیدها، اسیدهای نوکلئیک است. که آشنایی با این ساختار ها و اصول ، اساس کار زیست شناسان است. برای مثال اخیرا تولید پروتئین هایی مانند انسولین و هورمون رشد با استفاده ازDNA  نوترکیب که توسط مهندسی ژنتیک ایجاد شده است، مستلزم شناخت مولکول DNA می باشد که در حوزه مطالعه علم بیوشیمی است.

 

بخش بعدی و مهم این رشته مطالعه و پرداختن به مکانیسم های مولکولی بسیاری از بیماری هاست، مثل کم خونی و دیابت. در این حیطه حتی بیماری هایی که اخیرا فرد به آن ها مبتلا شده است را می توان با اندازه گیری سطح بعضی از آنزیمها در سرم تشخیص داد. این علم سعی دارد با استفاده از گسترش سریع علم و تکنولوژی بیوشیمی، در تشخیص علل سرطان، چگونگی تکامل انسان و تمایز و تکامل اندام ها، پاسخ دهد: هنگام بیماری چه ملکول‌ها یا چه سازوکارهایی دچار نارسایی می‌شوند، راهکارهای بیوشیمیایی درمان بیماری‌ها چیست؟

 

  

فرصتهای شغلی:

آزمایشگاه : یک دانش آموخته بیوشیمی قادر است در آزمایشگاه، از امکانات و روش هایی از جمله تجزیه وزنی ، تجزیه حجمی ، سنجش کدورت ، اسپکتروفوتومتری ، فیلم فوتومتر ، فلوئورومتر ، الکتروفورز ، کروماتوگرافی .. استفاده کرده و بتواند آزمایش هایی از جمله آزمایشهای مربوط به الکترولیتهای بدن، آزمایش کبد و کلیه را انجام دهد. همچنین فارغ التحصیلان این رشته می تواننند در  مراکز درمانی و آموزشی و مراکز تحقیقاتی مشغول به خدمت باشند.

دروس امتحانی، منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد

دروس مربوطه(ضریب)نام مراجع معرفی شدهمولفین و مترجمین
 
شیمی آلی و عمومی(2) شیمی آلی

موریسون بوید(کتاب کامل)- مترجم دکتر یاوری

بیوشیمی عمومی(6) 1.Text book of Biochemistry – Devlin
2.Biochemistry – Stryer
3.Principles of Biochemistry
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.
 
زیست شناسی سلولی ملکولی(2) Molecular cell biology H.Lodish و همکاران
زبان(2)

1.Anderson, A. Active Skills for Reading(Vols. 1-4).USA: Thompson. 2008. (افست در بازار موجود می باشد)

2.KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.2007. (افست در بازار موجود می باشد)

3.Atai, M.R. Shoja, J.Kafshgarsouteh, M. and Aolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013(1391). (انتشارات سمت)

4.Seal, B. Academic Encounters: Reasing, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. 2000.(افست در بازار موجود می باشد)

5.Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.(انتشارات جنگل)

6.Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills(Vol. 1-3). Cambridge University Press. (افست در بازار موجود می باشد).
 

 

سایت های مفید:

1-وبلاگ تخصصی بيوشيمي و بیوتکنولوژی دارویی:           http://medicinebiochemistry.blogfa.com

2-انجمن بیوشیمی ایران:                 http://www.biochemiran.com/

3- اتحادیه بین المللی بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی :  www.iubmb.org    

4- مجله انگلیسی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی مرکز آموزشی وارستگان  http://www.varastegan.ac.ir/index.php/

5- انیمیشن های آموزشی بیوشیمی:  http://www.biochem1.com/

 

Go to top