Menu

ورود

 

 

انگل شناسی از رشته‌های علوم پایه است و انگل شناسی پزشکی یکی از مهمترین زیر مجموعه های آن است که در علوم پزشکی نقش مهم و بسزایی دارد. انگل شناسی پزشکی زمینه‌ای است که با انگل‌های انسانی، بیماری های ایجاد شده توسط آن‌ها و علائم بالینی مرتبط است. همچنین به روش های مختلف برای تشخیص و درمان و نهایتا کنترل و پیشگیری بیماری‌های انگلی می پردازد. یک متخصص انگل شناسی بعد از فارغ التحصیل شدن دارای توانایی های زیر می باشد:

 

  • انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور
  • فعالیت در مراکز بهداشتی و درمانی کشور در جهت بررسی مشکلات و مسایل بیماری های انگلی و اقدام برای پیشگیری و کنترل آن ها
  • تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی و ارائه خدمات بهداشتی در زمینه انگل شناسی

 

انگل شناسی یکی از قدیمی ترین رشته های تاسیس شده در ایران می باشد و این رشته در زمینه های پژوهشی با سایر رشته ها ارتباط تنگاتنگی دارد و دانشجویان این رشته می توانند در زمینه های مختلف از جمله:

 

  • فعالیت در زمینه تولید واکسن در جهت درمان بیماری های مهم انگلی مشترک بین انسان و حیوان
  • تولید کیت های تشخیصی برای انگل های بیماریزا مثل مالاریا، لیشمانیا و توکسوپلاسما
  • بررسی پاسخ های ایمنولوژیکی بدن در مقابل انگل ها
  • بررسی مسیر پیام رسانی انگل ها و تولید دارو های نوترکیب علیه انگل ها با استفاده از روش های بیوتکنولوژیکی
  • سنتز نانو داروها و بررسی مسیر انتقال این دارو ها در انگل

 

همچنین فارغ التحصیلان این رشته می توانند با استفاده از بودجه های تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی، طرح های تحقیاتی خود را در زمینه انگل شناسی در زمینه های کنترل و پیشگیری و درمان و سایر جنبه ها انجام دهند.

 

 

 دروس امتحانی، منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد

دروس مربوطه(ضریب)نام مراجع معرفی شدهمولفین و مترجمین
Footer data
باکتری شناسی(1)

Microbiology

Microbiology

Zinsser Microbiology

Diagnostic Microbiology

Microbiology

Wallker & et al

Jawetz & et al

Joklike & et al

Finegulld(Baily&Scott)

Murray

قارچ شناسی(1)

قارچ شناسی پزشکی جامع

قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی Medical Mycology

قارچ شناسی پزشکی (روشهای آزمایشگاهی)

دکتر فریده زینی-دکتر امیر سیدعلی مهبد دکتر امامی – انتشارات دانشگاه تهران آخرین چاپ

دکتر شهلا شادرزی-انتشارات گلبهار – اصفهان آخرین چاپ

Rippon

اوانس و ریچارد سن-ترجمه دکتر علیرضا خسروی
ویروس شناسی(1)

Medical Microbiology

Medical Microbiology

E.Jawetz

Zinsser
ایمنی شناسی(1.5)

ایمنولوژی

ایمنولوژی

ایوان رویت

دکتر محمد وجگانی
انگل شناسی(5)

Medical Parasitology

Basic Clinical Parasitology

بیماریهای انگلی در ایران (جلد1)

بیماریهای تک یاخته ای

Markell and Voge s 2006

توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسی ترجمه شده است.

Neva F.A.& Brown H.W.

چاپ 1993 آن توسط دکتر اطهری به فارسی ترجمه شده است

دکتر اسماعیل صائبی
زیست شناسی سلولی ملکولی(1) Molecular cell biology H.Lodish و همکاران
زبان(2)

1.Anderson, A. Active Skills for Reading(Vols. 1-4).USA: Thompson. 2008. (افست در بازار موجود می باشد)

2.KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.2007. (افست در بازار موجود می باشد)

3.Atai, M.R. Shoja, J.Kafshgarsouteh, M. and Aolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013(1391). (انتشارات سمت)

4.Seal, B. Academic Encounters: Reasing, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. 2000.(افست در بازار موجود می باشد)

5.Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.(انتشارات جنگل)

6.Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills(Vol. 1-3). Cambridge University Press. (افست در بازار موجود می باشد).
 

Go to top