Menu

ورود

 

باکتری شناسی پزشکی با هدف  مطالعه ساختار باکتری ، شناسایی، طبقه بندی و بررسی خصوصیات گونه‌های باکتریایی ایجاد شده است.  شناخت باکتری های بیماریزای انسانی و چگونگی فعالیت و درمان آنها هدف نهایی این رشته است. این امر، با توجه به این موضوع که بسیاری از بیماری های عفونی توسط باکتری های بیماریزا ایجاد می شود که درمان و پیشگیری آنها مستلزم شناسایی باکتری عامل بیماری است، اهمیت می یابد.

شروع مطالعه در باکتری شناسی به  سال 1674 برمیگردد زمانی که آنتوان لوون هوک ، با عدسی شیشه‌ای خود دنیایی از موجودات ریز را در قطره آب مشاهده کرد. از آن زمان به بعد  دانشمندانی از جمله فرانسیکوردی، اسپالانزانی ، پاستور و  پزشک انگلیسی به نام تندال نقش مهمی در پیش برد این علم ایفا کردند. در اواخر قرن نوزدهم بسياري از عوامل بيماريهاي عفوني شناخته شد و بدنبال آن مطالعه سيستم ايمني و فعاليت‌هاي آن در پيشگيري و معالجه بيماريها، شناخت عوامل شيمي درماني و كشف ويروسها از ديگر وقايع آن زمان بود.

 در سال های اخیر مخصوصا نيمه دوم قرن بيستم ژنتيك باكتريها بسيار شكوفا شده است و پیشرفت های زیادی در زمينه مهندسي ژنتيك ميكروارگانيسم‌ها صورت گرفته است تا جایی که در 100 سال گذشته میکروب شناسان موفق به دریافت چند جایزه نوبل شده‌اند. امروزه رشته میکروبیولوژی نیز با بسیاری از رشته های دیگر نظیر ژنتیک، پزشکی، زیست شناسی سلولی، انگل شناسی، قارچ شناسی پزشکی و بیوشیمی ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ یافته است. ولی ماهیت این رشته بدنبال كشف علل و اسباب بيماريهاي عفوني جهت درمان و كنترل آنها مي‌باشد.

 موقعیت های شغلی این رشته: به طور کلی رشته باکتری پزشکی بازار کار خوبی دارد، به دلیل اینکه کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی و بخشهای مختلف، یک نیاز اساسی جامعه است. به طور کلی دانش آموخته این رشته می تواند در 3 حوزه زیر فعالیت داشته باشد.

1) خدماتي : دانش آموختگان این رشته با توجه به اینکه با  اساس استانداردهاي قابل قبول و با تكنيكهاي رايج آزمايشگاهي در تشخيص بيماريهاي عفوني آشنا هستند، می توانند به عنوان مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی، دایر کردن آزمایشگاه تشخیص طبی و انجام خدماتی در راستای تشخیصی در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي نقش مفیدی ایفا نماید.

2) آموزشي: دانش آموختگان این رشته با توجه با مسلط بودن به مطالب تئوری و عملی مباحث باکتری شناسی و تشخیص عوامل عفونی می توانند آموزش دروس نظري و عملي براي دانشجويان مقطع كارداني و كارشناسي و دروس عملي ميكروبشناسي تمام مقاطع آموزشي بر عهده گیرند.

3) تحقيقاتي: با توجه به اهمیت و نقش بسیار مهم این رشته در سلامت اعضای جامعه، دانش آموختگان این رشته می تواند در طرحهاي پژوهشي مفید و سازنده مرتبط با رشته همكاري کند.

 دروس امتحانی، منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد

دروس مربوطه(ضریب)نام مراجع معرفی شدهمولفین و مترجمین
 
باکتری شناسی(5)

Microbiology

Microbiology

Zinsser Microbiology

Diagnostic Microbiology

Microbiology

Wallker & et al

Jawetz & et al

Joklike & et al

Finegulld(Baily&Scott)

Murray

قارچ شناسی(1)

قارچ شناسی پزشکی جامع

قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهیMedical Mycology

قارچ شناسی پزشکی(روشهای عملی)

دکتر فریده زینی-دکتر امیر سیدعلی مهبد دکتر امامی – انتشارات دانشگاه تهران آخرین چاپ

دکتر شهلا شادرزی-انتشارات گلبهار – اصفهان آخرین چاپ

Rippon

اوانس و ریچارد سن-ترجمه دکتر علیرضا خسروی
ویروس شناسی(1.5)

Medical Microbiology

Medical Microbiology

E.Jawetz

Zinsser
ایمنی شناسی(1.5)

ایمنولوژی

ایمنولوژی

ایوان رویت

دکتر محمد وجگانی
انگل شناسی(1)

Medical Parasitology

Basic Clinical Parasitology

 بیماریهای انگلی در ایران (جلد1)

بیماریهای تک یاخته ای

Markell and Voge s 2006

توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسی ترجمه شده است.

Neva F.A.& Brown H.W.

چاپ 1993 آن توسط دکتر اطهری به فارسی ترجمه شده است

دکتر اسماعیل صائبی
زیست شناسی سلولی ملکولی(1) Molecular cell biology H.Lodish و همکاران
زبان(2)

1.Anderson, A. Active Skills for Reading(Vols. 1-4).USA: Thompson. 2008. (افست در بازار موجود می باشد)    

2.KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.2007. (افست در بازار موجود می باشد)

3.Atai, M.R. Shoja, J.Kafshgarsouteh, M. and Aolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013(1391). (انتشارات سمت)

4.Seal, B. Academic Encounters: Reasing, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. 2000.(افست در بازار موجود می باشد)

5.Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.(انتشارات جنگل)

6.Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills(Vol. 1-3). Cambridge University Press. (افست در بازار موجود می باشد).
 

 

 لینک دانلود  کتب میکروبیولوژی:             

  http://www.ism.ir/Forms/StaticPages/Books.aspx 

http://www.bbooks.ir/books/medical-and-psychology/medical

 

سایت های ایرانی و خارجی رشته باکتری شناسی پزشکی:

انجمن میکروبشناسان ایران: http://www.ism.ir

گروه ميكرب شناسي، دانشگاه نيويورك:  http://microbiology.med.nyu.edu/docs/home.shtml

گروه ميكرب شناسي و ژنتيك مولكولي، دانشگاه هاروارد: http://micro.med.harvard.edu/

اتحاديه انجمن هاي ميكرب شناسي: http://www.iums.org/affiliation-members.html

مجلات معتبر ميكروبيولوژي خارجي  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ :

 

 

Go to top