Menu

ورود

 
 بیوتکنولوژی عبارتست از استفاده سیستم های زنده (انوع سلول ها و ماشیهای سلولی مثل آنزیمها) جهت تولید محصولات مختلف.
 
تعریف انجمن شیمی آمریکا از بیوتکنولوژی عبارتست از:
کاربرد ارگانیسم ها، سیستم ها و فرایندهای بیولوژیک در صنایع مختلف جهت درک علوم زیستی و بهبود  شرایط زندگی. متخصصان این رشته در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند از جمله کشاورزی، دامپروری، داروسازی، پزشکی و.... بنابراین بیوتکنولوژی پزشکی علم استفاده از سیستم های زنده جهت تولید محصولاتی است که در تشخیص و درمان بیماریها لازمند.
به عنوان مثال متخصص بیوتکنولوژی پزشکی قصد دارد تا داروهای جدیدی برای درمان بیماریها کشف و تولید کند، یا داروهای موجود را بهبود بخشیده کارایی آنها را افزایش دهد تا اثرات جانبی کمتری ایجاد کنند و همچنین هزینخ تولید آن ها را کاهش دهد.

در سال 1978 شرکت ژننتک (genentech) برای اولین بار انسولین سنتزی انسانی را با داخل کردن ژن انسولین انسانی به باکتری اشرشیا کولای به کمک پلاسمید، تولید کرد. تا قبل از آن انسولین از سرم حیواناتی مثل گاو و خوک تهیه می شد که در بعضی بیماران دیابتی موثر واقع نمی شد، و یا منجر به واکنش های ایمونولوژیک می شد. ولی با استفاده از بیوتکنولوژی امروزه انسولین "انسانی" به مقدار زیاد و با هزینه کمتر تولید می شود.

با تکمیل شدن پروژه ژنوم انسان در سال 2003 و پیشرفت بیولوژی ملکولی، درک ما از مکانیسم بیماریها دگرگون شد. به عنوان مثال مشخص شد که تفاوت های ژنتیکی موجود در افراد در اثرگذاری داروها نقش دارد. از دیگر کاربردهای بیوتکنولوژی پزشکی می توان به تولید کیت های تشخیصی بیماریهای عفونی و ژنتیکی نام برد. با استفاده از چنین کیتهایی می توان وضعیت ژنتیکی هر فرد را تعیین کرد و داروی مناسب را برای درمان وی انتخاب کرد.
 
جایگاه شغلی:
 
 در مجموع جایگاه شغلی یک متخصص بیوتکنولوژی می تواند در حوزه بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی باشد.
جایگاه شغلی این رشته یا تدریس نظری و عملی و پرورش دانش آموختگان است و یا فعالیت در شرکت های تولید دارو و کیتهای تشخیصی.
در حوزه بهداشت: تهیه واکسن (واکسنهای نوترکیب و واکسن DNA ) برای بیماریهای واگیردار  مثل ایدز، هپاتیت ویروسی و سل جهت پیشگیری از گسترش این امراض ضروری است. همچنین راه اندازی راهکارهای مدرن مثل تشخیص قبل از تولد و... جهت تشخیص و پیشگیری از ابتلا به بیمارهای ژنتیکی نمونه ای  از فعالیتهای این متخصصین در حوزه بهداشت است.
 
حوزه درمان: بیماریهایی مثل دیابت و ام و اس و ...نیاز به داروهایی دارند که درحال حاضر در کشور تولید نمیشود. تولید این داروها از نیازهای اساسی کشور است که بدست این متخصصین انجام میشود. همچنین درمانهای نوین مثل سلول درمانی و تهیه بافت جهت پیوند، از توانایی های دانش آموختگان این رشته است.
 
حوزه آموزش: فعالیت بعنوان هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی  به دانشجویان رشته های مرتبط
 
حوزه پژوهشی: طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی جهت تولید دانش فنی در زمینه بیوتکنولوژی پزشکی
 
دروس امتحانی، منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد
دروس مربوطه(ضریب)نام مراجع معرفی شدهمولفین و مترجمین
 
باکتری شناسی(1) Microbiology
Microbiology
Zinsser Microbiology
Diagnostic Microbiology
Microbiology
Wallker & et al
Jawetz & et al
Joklike & et al
Finegulld(Baily&Scott)
Murray
بیوشیمی(1) 1.Text book of Biochemistry – Devlin
2.Biochemistry – Stryer
3.Principles of Biochemistry
استفاده از کتب فارسی تالیفی که سرفصل آنها متناسب با رفرنسهای فوق باشد بلامانع است.
زیست شناسی سلولی ملکولی(4) Molecular cell biology H.Lodish و همکاران
زبان(2)

1.Anderson, A. Active Skills for Reading(Vols. 1-4).USA: Thompson. 2008. (افست در بازار موجود می باشد)

2.KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.2007. (افست در بازار موجود می باشد)

3.Atai, M.R. Shoja, J.Kafshgarsouteh, M. and Aolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013(1391). (انتشارات سمت)

4.Seal, B. Academic Encounters: Reasing, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. 2000.(افست در بازار موجود می باشد)

5.Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.(انتشارات جنگل)

6.Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills(Vol. 1-3). Cambridge University Press. (افست در بازار موجود می باشد).
 

Go to top