Menu

ورود

 

 ويروس شناسي پزشکی از اعضای خانواده رشته های علوم پزشکی است که به بررسي ويروسها ، شکل و ساختمان آنها ، ژنتيک ويروسها و ساير خصوصيات مي‌پردازد.

همچنین این علم تکنیک های جدا سازی و کشت ویروس ها و استفاده از آنها را در مطالعات تحقیقاتی و درمان، مورد مطالعه قرار می دهند. ویروس شناسی در دو زیر شاخه میکروبیولوژی و پزشکی مورد مطالعه قرار می گیرد.

این علم شروع و پیشرفت خود را مدیون دانشمندانی از جمله، ادوارد بوخنر، پاستور بیچرنیک و  استنلی است که در سال ۱۹۳۵ با استفاده از روش‌های جدید خالص کردن پروتئین‌ها، ویروس را خالص کردند و به خاطر این خدمتی که انجام داد، موفق به دریافت جایزه نوبل شد.

اندازه ویروس ها از حدوداً 30nm تا 450nm می باشد. این به معنی می باشد که اکثر ویروس ها را نمی توان با میکروسکوپ نوری مشاهده کرد. شکل و ساختار ویروس ها توسط میکروسکوپ الکترونی، طیف سنجی NMR و کریستالوگرافی اشعه ایکس مورد مطالعه قرار می گیرد. ویروس ها  کوچک ترین عوامل بیولوژیکی  هستند که واجد یک نوع اسید نوکلئیک است و دارای پوشش پروتئینی در اطراف اسید نوکلئیک می‌باشند. این موجودات به تنهایی نمی توانند زنده بمانند و برای تکثیر از سلول میزبان کمک می گیرند. یک ویروس آنزیم های لازم برای تکثیر و تداوم حیات را ندارد. بر اساس آخرین گزارش کمیته بین‌المللی در طبقه بندی ویروس ها ، این گروه از میکروارگانیسم ها شامل 5450 ویروس ، بیش از 2000 گونه، 287 جنس، 73 خانواده و 3 راسته می باشد.

اهمیت مطالعه علم ویروس شناسی به این دلیل  است که ویروس ها موجوداتی مشکل زا هستند. زیرا ویروس‌ها توانایی انتقال از یک میزبان به میزبانی دیگر  دارند. ویروس‌ها به روش‌های مختلفی انتقال می‌یابند، مثلاً انتقال از فردی به فرد دیگر در اثر تماس مستقیم. بیشترین راه‌های انتقال ویروس‌ها توسط قطرات تنفسی، ذرات عفونی معلق در هوا منتقل می شوند . دلیل دوم  برای مشکل زا بودن این موجودات توانایی نوترکیبی، تعویض ترمیمی متقابل قسمتهائی از ژنوم دو ویروس فعال است که همزمان بداخل سلولی راه یافته وآنرا عفونی نموده باشند. تعویض اتفاقی قسمتی از ژنوم دو ویروس فعال گاهی سبب افزایش ویرولانس یا کاهش آن و احتمالا تغییراتی در آنتی ژنهای ویروس بعمل می‌آید. زمانی حاصل آن بدست آوردن خصوصیات جدیدیست که ویروس تا بحال فاقد آن بوده وبا کسب آن بکلی تغییر ماهییت بدهد. رکمبیناسیون در ویروسهای آبله و آنفولانزا و فلج اطفال و باکتروفاژها گزارش شده‌است.

دانش آموختگان این رشته به دلیل اینکه آموزش های عملی و تئوری لازم را در طی دوره ارشد و دکترا می بینند، می توانند در موسسات آموزش عالی تدریس نموده و نیز در مراکز درمانی و بهداشتی به انجام کارهای آزمایشگاهی تشخیصی بپردازند ضمن اینکه این افراد می توانند در  مراکز تحقیقاتی با پذیرفتن طرح تحقیقاتی  انجام وظیفه نمایند.

 دروس امتحانی، منابع و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد

دروس مربوطه(ضریب)نام مراجع معرفی شدهمولفین و مترجمین
 
باکتری شناسی(1)

Microbiology

Microbiology

Zinsser Microbiology

Diagnostic Microbiology

Microbiology

Wallker & et al

Jawetz & et al

Joklike & et al

Finegulld(Baily&Scott)

Murray

ویروس شناسی(3)

Medical Microbiology

Medical Microbiology

E.Jawetz

Zinsser
ایمنی شناسی(2)

ایمنولوژی

ایمنولوژی

ایوان رویت

دکتر محمد وجگانی
انگل شناسی(1)

Medical Parasitology

Basic Clinical Parasitology

بیماریهای انگلی در ایران (جلد1)

بیماریهای تک یاخته ای

Markell and Voge s 2006

توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسی ترجمه شده است.

Neva F.A.& Brown H.W.

چاپ 1993 آن توسط دکتر اطهری به فارسی ترجمه شده است

دکتر اسماعیل صائبی
زیست شناسی سلولی ملکولی(1.5) Molecular cell biology H.Lodish و همکاران
زبان(2)

1.Anderson, A. Active Skills for Reading(Vols. 1-4).USA: Thompson. 2008. (افست در بازار موجود می باشد)

2.KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill.2007. (افست در بازار موجود می باشد)

3.Atai, M.R. Shoja, J.Kafshgarsouteh, M. and Aolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013(1391). (انتشارات سمت)

4.Seal, B. Academic Encounters: Reasing, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. 2000.(افست در بازار موجود می باشد)

5.Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.(انتشارات جنگل)

6.Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills(Vol. 1-3). Cambridge University Press. (افست در بازار موجود می باشد).
 

لینک سایتها و مجله های مفید:

1-انجمن ویروس شناسان ایران (Iranian Society for Virology) : http://www.isv.org.ir/

2-   مجله عمومی ویروس شناسی (JGV)          http://vir.sgmjournals.org/ 

3- ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   http://www.mums.ac.ir/microbiology/fa/Virology

 

Go to top