Menu

ورود

 

در قسمت گروه های آموزشی، نام رشته هایی را می بینید که در آموزشگاه کلاس های آمادگی کنکور برای آنها دایر است. در این قسمت می توانید در مورد برنامه های کلاسی و فعالیت های آموزشگاه در مورد هر رشته اطلاعت لازم را کسب کنید

Go to top